Vervolgtrainingen

Van Vrouw tot Vrouw

Al geruime tijd krijg ik de vraag of er weer een maandelijkse doorwerkgroep voor vrouwen wordt georganiseerd, waarin dat wat er in de 2-daagsen wordt aangereikt verder onderzocht, verfijnd en fysiek eigen gemaakt kan worden. Op deze wijze voeden, verzorgen en verminderen wij het chronisch vrouwelijke tekort in het vrouwenlichaam van binnen uit. Het vrouwelijke, en met name de vrouwelijke ontvankelijkheid, is het begin van alles, het geheim, diep verscholen in ons binnenste, dat wacht op jou, op mij.
> meer info


Relatie Essentie Leeflab

Een doorwerkgroep met telkens een inleidend thema. In dit Leeflab staat de hechting in Essentie centraal. Van binnenuit beleven we onze volwassen positie als een open veld waarbinnen een uitnodiging ontstaat om individueel en gezamenlijk te onderzoeken wat waarheid is. Het karakter en de persoonlijkheid filteren deze waarheid doorgaans, wat onze houding in zowel privé- als werksituaties beïnvloedt. Dit onderzoek in onze menselijkheid wordt in deze doorwerkgroep ondersteund door meditatieve en taoïstische invalshoeken en wegen.
> meer info


Vrouw Zijn

We groeien allemaal verder in ons leven, ook ik. Via voor mij verrassende nieuwe wegen heb ik me wederom mogen verdiepen en verbreden in de mogelijkheden van de vrouwelijke seksuele energie. Het is voor mij dan ook een groot genoegen om je te laten kennismaken met deze verworvenheden, waar voor mij maar ook voor jou zoveel winst te behalen valt. Wij vrouwen hoeven niet te verdorren, niet in een laag terecht te komen waar we bang worden voor onze verlangens en onze seksuele energie en misschien denken, is dit alles! Nee, wat mij betreft en zolang als ik leef ga ik door om deze energie verder te verkennen en mijn lichaam verder te ontsluiten voor haar eigen pracht en praal!
> meer info


Jade-ei tweedaagse

Het Jade Ei opent en raakt onze vrouwelijke kwaliteiten en vergroot de vrouwelijke seksuele energiestroom. Het gebruik van het Jade Ei helpt je te aarden, naar binnen te gaan, jezelf te schonen en van binnenuit jezelf te vervullen. De vrouwelijke seksuele organen leer je ontvangen en dragen als een essentieel deel van je vrouw-zijn. De energie die vrijkomt in contact met de vrouwelijke seksuele enrgiestroom en organen brengen gezondheid, geven authentieke vreugde, levenslust en echte schoonheid.
> meer info


Adem je vrij

ademspecial rondom baarmoeder- en geboortetijd

In onze baarmoedertijd was de ademhaling voor de wording van ons als mensje van het aller grootste belang. Want zonder adem is er geen LEVEN. In die periode hebben we veel opgedaan en geleerd. Meestal herinneren we ons deze tijd niet bewust, maar zij werkt wel degelijk door in ons verdere leven. Op deze speciaal georganiseerde middagen ga je zelf het onderzoek aan in je lichaam naar deze vroege periode. Door middel van de ademhaling kun je deze informatie van de lichaamscellen aanraken en geef je jezelf de gelegenheid om er doorheen te ademen in het huidige moment.


Karakterstructuren

Themamiddag

Een middag voor leiders, begeleiders, coaches en trainers of voor jou zelf om kennis te maken met de karakterstructuren. Het gaat hierbij om 5 karakterstructuren, die wij allemaal allen in een bepaalde verhouding vormgeven. Deze structuren geven inzicht in jou zelf en in je relatie tot anderen.
> meer info


StilteZijnVerankering

Drieluik

De nieuwe ontvankelijkheid van de vrouw. Een directe weg tot gezondheid, succes en blijvend geluk op alle levensgebieden.