INWIJDING; HartsTocht

Een inwijding, waarin de zielsbestemming centraal komt te staan, met een heldere missie die zich vanbinnen uit ontvouwd in co-creatie met het leven. Een uniek pad van vrijheid en liefde verankerd in het lichaam. Daarin herstelt de oorspronkelijke mannelijke en vrouwelijke seksuele energie zich. Deze kracht is helpend om met integere daadkracht, vertrouwen en wijsheid vanuit het hart jouw missie zichtbaar en tastbaar te laten worden.

 

Graag assisteer ik jou in deze inwijding in een individueel traject en/of in één van mijn trainingen.

  • Eenvoud
  • Integer
  • Authentiek
  • Direct toepasbaar

 

Interesse? Stuur een korte mail naar praktijk@ritavanrijnsoever.nl of bel me tijdens mijn telefonisch spreekuur op dinsdag van 16.00 – 18.00 uur op 06 30 77 91 65.

 

Mijn boek: Seksuheel, een goddelijk geheim
Klik hier voor meer informatie. Je kunt het boek rechtstreeks bij mij bestellen of via bol.com.


Een Inwijding

In de verankering met het diepere zielsverlangen ontstaat een alchemie die voedt, omhult en de weg wijst, in een wereld die hunkert naar authenticiteit en waarachtigheid. Want ons verlangen laat zich keer op keer kennen, op soms onnavolgbare en soms ook pijnlijke wijze. Totdat we het serieus nemen, oppakken, ons omdraaien en de weg naar binnen gaan.

Door de hechting naar binnen, in ons lichaam, gaan we samenvallen met wie we werkelijk zijn. We zijn dan in co-creatie met het leven. Het herstel van de mannelijke & vrouwelijke energiestroom is hierin de essentiële en vaak nog onderbelichte factor. Het blijkt een recept voor de basis van hervonden oorspronkelijkheid, vreugde en vitaliteit (bekijk de filmpjes waarin ik dieper op dit onderwerp in ga).

 

HartsTocht

De rode draad in mijn werk is de hechting in Essentie, in het veld. Dit noem ik de HartsTocht, dat je met de zielsmissie op weg gaat. In momenten van stille aandacht, ervaar je wat zich aandient in jou, in het nu, en kun je dat direct doorvoelen. Hierdoor glij je in jezelf op een diepere laag in het veld van wie je werkelijk bent, met een hogere frequentie. Het veld waar de antwoorden verscholen liggen op menselijke levensvragen die we op ons levenspad kunnen tegenkomen. Een herkenning en erkenning van wie we werkelijk ten diepste zijn.

 

De weg naar volwassenheid

Dit is de weg naar menselijke volwassenheid. In leeftijd zijn we allemaal volwassen, maar in de praktijk blijkt dat de meeste mensen op jongere leeftijd grote delen van zichzelf hebben verloren en achtergelaten. Dit houdt ons klein en afhankelijk, slachtoffer van personen en omstandigheden 'buiten' ons. Zolang we deze achtergebleven delen niet integreren, zullen negatieve gedachten, pijnlijke emoties, fysieke klachten en/of problemen en stagnaties in relaties en situaties ons blijven wakker schudden.

Mijn werkwijze

Ik werk individueel en met groepen waarbij de deelnemers zelf te pakken krijgen wie ze zijn in relatie tot zichzelf, het leven en dus ook tot de ander. We gaan heel fysiek ervaringsgericht aan de slag, vanuit een goed geformuleerde intentie. Zodat de inzichten die je opdoet niet alleen in je hoofd zitten, maar (vooral) ook in je lijf, wat juist van belang is als je echt positieve en fundamentele verandering wilt. Wat er tijdens de sessies en bijeenkomsten gebeurt mag afhangen van wat er uit de individuele persoon in de groep naar voren komt, altijd ingebed in de bredere professionele kaders van waaruit ik werkt. Daarin word ik direct bijgestaan in de gave van Full Body Channeling.  

Direct toepasbaar

Mijn methode richt zich nadrukkelijk op het assisteren van mensen bij het opheffen van oude patronen of blokkades, zonder dat er een standaard therapeutisch of psychologisch traject bij komt kijken. De effecten zijn direct toepasbaar in je dagelijks leven, privé-omgeving en werk.


Lezingen

Gratis Online: Tantra/Seksuele transformatie, gemengd, dinsdag 18 juni 19.30 - 20.30 uur

Of op aanvraag

De mannelijke en vrouwelijke seksuele energiestroom

een directe weg voor gezondheid, succes en blijvend geluk!

 

Er is een grote misvatting omtrent het innerlijke startpunt van de mannelijke en vrouwelijke energiestroom. Deze misvatting creëert bij de meeste mannen en vrouwen veel onnodige ideeën, belastende gevoelens, fysieke klachten en vooral relationele misverstanden, in de privésfeer en in het werk.

Het (her)ontdekken en vooral ompolen van dit startpunt en het toelaten van deze oorspronkelijke energiestroom ín het lichaam opent in man of vrouw een ander perspectief op het leven.

Trainingen


Van Agressie naar Liefde

Dinsdag 25 juni 2024

Seksuele energie en agressie bevinden zich bij elkaar in het bekken en raken vaak verstrikt in elkaar in hun negatieve uitdrukkingsvorm in contact met anderen. Een destructieve kracht vaak onbewust vanuit het primaire reactiepatroon.


Seksuele Transformatie technieken

Training zaterdag 6 juli 2024.

Op aanvraag voor opleidingen en/of trainingscentra 

Spannende, vreugdevolle, intense, prachtige en soms pijnlijke ervaringen wisselen elkaar af op reis door de leeftijdsfasen. Deze ervaringen bevorderen innerlijke groei en heling. Ze veranderen onlosmakelijk onze levensloop.


VrouwZijn

Training zaterdag 13 juli 2024

Terug naar eenvoud, terug naar stilte, terug naar moeder aarde, terug naar het vrouwelijke… Het lichaam hoort bij de natuur, bij het vrouwelijke aspect van het leven. Idealiter in evenwicht met het mannelijke in ons en om ons heen.


Nieuw: NINE STAR KI analyse en/of FULL BODY Channeling

Individuele sessie op aanvraag live of via zoom

Nine Star Ki (NSK) gebruikt de geboortedatum om jou als mens te ondersteunen in je leven. Het is een hulpmiddel. NSK berekent de getallen aan de hand van de geboortedatum om te pakken te krijgen met welke positieve tendensen en (onzichtbare)bagage jij geboren bent in dit leven. Uit de analyse van je geboortedatum komen in eerste instantie 3 basisgetallen die jouw vorm, jouw innerlijke motivatie en je gedrag vertegenwoordigen en bepalen. Deze getallen staan onder invloed van de 5 elementencyclus: water, hout, vuur, aarde en metaal met hun specifieke eigenschappen. De missende elementen, gekoppeld aan je basisanalyse, zijn getallen in de totale cyclus van de elementen, met een ondersteunende of juist uitdagende functie. Hierdoor krijg jij meer zicht, maar ook te pakken waar je nu staat voor jouw groei naar volledig menswording. 

Individueel Traject van 5 Coaching sessies

Je bent met een verlangen en een missie gekomen hier op planeet aarde. Jouw voertuig en je thuis is je lichaam om je verlangen met daaraan gekoppeld je missie hier vorm te geven. Hierdoor is je verlangen en je missie niet alleen als concept helder in je geest of in een bijzonder mooi gevoel, echter krijgt via jouw lichaam letterlijk handen en voeten. Om de vreugdevolle uitnodigingen en de uitdagingen in jouw leven op te pakken. 

 

Doorgaande training 'De Inwijding' voor LIEF hebbers.

Zaterdagen: 9 keer 1 maal per maand.

Seizoen 2024-2025 is geopend, 

De rode draad voor deze training is het leren sluiten van de opening tussen jouw persoonlijkheid en de hechting in ons authentiek Zelf, onze Essentie. Door de ervaringen in onze jeugd zijn we langzaam bij ons authentieke Zelf weggegaan en is er een gat ontstaan tussen wie we werkelijk zijn en onze persoonlijkheid. Dit veroorzaakt op psychisch, emotioneel, fysiek, relationeel en spiritueel niveau problemen in de privé- en/of werksfeer. door het Hier beleven we binnen de authentieke volwassen positie het oneindige potentieel aan mogelijkheden, geboren uit Waarheid. Subtiel kenbaar gemaakt door verlangens en wensen.


Over Rita van Rijnsoever

Mijn maatschappelijke carrière begon als maatschappelijk werkende in verschillende sectoren van de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 1992 ben ik werkzaam als therapeut, mediator, coach en trainer.

 

Opleidingen en samenwerkingen

Tot mijn bagage behoren opleidingen en samenwerkingen op het gebied van onder andere:

- Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie opleiding (Bodymind Integration)

- Tantra opleiding(Margo Anand)

- Taoïsme jaartrainingen (Maitreyi Piontek, Saida Désilets, Reinoud Eleveld)

- Basis- en International Sexual Grounding opleiding (Willem Poppeliers)

- Ingangen tot Spiritueel Leiderschap opleiding (Lenne Gieles)

- Non-Duality (Isaac Shapiro, Tim Freke)

- Mediation  opleiding (Mediation Gilde)

- The Work opleiding (Byron Katie)

- Yin-Yoga en Yoga Nidra opleiding(Annemiek Latour)

- Psych-K opleiding (Bruce Lipton, Paula van der Werff)

- Werking hersenen en hart-coherentie trainingen (Joe Dispenza)

- The Altazar Method opleiding & trainingen

- QCHT(Quantum Connection, Hypnose Technieken) opleiding 

 

Expert vitale seksuele energie

Sinds 1996 ben ik landelijk expert op het gebied van vitale seksuele energie en seksualiteit en de interactie tussen het mannelijke en vrouwelijke in relaties.

 

Eigen leer- en werkervaring als basis

Mijn werkwijze is gebaseerd op mijn leer- en werkervaring en mijn dagelijkse leven als vrouw en partner. Toen ik op mijn 37e de Ziekte van Lyme kreeg en deze levensbedreigend werd, sloeg ik definitief de one-way-street in naar binnen: innerlijk werk. Mijn jarenlange ‘reis’ van herstel en transformatie gaven het inzicht tot het fundament van mijn werk en de inhoud van mijn boek Seksuheel, een goddelijk geheim. Het innerlijk proces zet zich voort tot de dag van vandaag in een doorgaande verfijning van groei en vernieuwing met vreugde, gratie en genot naar een oorspronkelijker zelf in een snel veranderende wereld.

 

Contact

Rita van Rijnsoever

praktijk@ritavanrijnsoever.nl

Telefoon: 06 30 77 91 65

 

Telefonisch spreekuur: dinsdagmiddag van 16:00-18:00 uur