Bron

Seksuele energiestroom

Ik ga ervan uit dat elke relatie een seksuele component heeft, een onderstroom van waaruit we leven en die bepalend is voor hoe we in het leven staan. Iemand die geen contact heeft met zijn eigen seksualiteit, heeft geen werkelijk contact met anderen. Let wel: seksualiteit heeft bij mij niet in eerste instantie te maken met wat er in de slaapkamer gebeurt. Ook in de groepen worden, hoe lijfelijk er ook gewerkt wordt, nooit seksuele handelingen uitgevoerd.

De schat in jezelf

Het gaat in mijn praktijk om de seksuele energiestroom die het lichaam van elke mens doorstroomt. Wie oog krijgt voor deze schat in zichzelf, komt automatisch uit bij vreugde, vrijheid en vrede. Deze goddelijke stroom geeft, als ze de kans krijgt, het leven vaart en inhoud, in de privésfeer en in je werk. En andersom is het ook waar: dat onze levensverhalen de neiging hebben deze onderstroom te verleggen of er een dam in aan te leggen, zelfs als we het niet in de gaten hebben.