Aanbod

Mijn aanbod bestaat uit het vormgeven van een training in samenwerking met mensen die in de opleidingsfeer werken binnen bestaande coachings- of trainingstrajecten van het bedrijfsleven of overheidinstellingen.

Te denken valt aan opleidingstrajecten binnen het bedrijf of de instelling zelf, die door zelfstandig werkende coach/trainers of commerciële opleidingsinstellingen of bureaus worden uitgevoerd. Op deze manier, door mijn diensten aanvullend in te zetten, kan er invulling gegeven worden aan dit gespecialiseerde lichaamsgeoriënteerde werk.

Er vindt altijd een inhoudelijke afstemming plaats, zodat mijn werk een aanvulling is op de al aanwezige werkzaamheden. (In een opdracht kunnen dan naar behoefte 1 tot 2 dagdelen in offertes en uitvoering worden meegenomen.)

Voor coaches en trainers die met de volgende problematieken werken:

  • Leiders en managers met een hoog ziekteverzuim onder de medewerkers;
  • Leiders en managers die inzien dat ze hun lijf niet altijd effectief gebruiken in hun communicatie, soms zelf ziek maken en zoekend zijn in de oplossing hiervan;
  • 'Alles kost zoveel kracht': leiders en managers die voelen dat ze niet vanuit hun kracht opereren en daar fysiek last van hebben;
  • Leiders en managers die het innovatieve en creatieve potentieel uit hun team willen halen en inzien dat ze daarvoor stimulerende communicatie nodig hebben;
  • Leiders en managers die zelf vaak ziek zijn;