Testimonials

Verschillende mensen hebben voor mij hun ervaringen opgeschreven, deze zijn hieronder te lezen.

Bedrijfs adviseur (vrouw 38 jaar)

Rita kijkt naar de manier waarop ik in mijn lijf zit en hoe ik mijn lijf in communicatie verbaal en non-verbaal gebruik. Ze luistert, kijkt en stelt vragen; ze observeert mijn lijf versus mijn communicatie. Dit geeft ze terug in fysieke woorden zoals ‘in je hoofd zitten’, ‘in je basis (bekken) zitten’ en ‘vanuit je hart handelen/communiceren’. Ze geeft de fysiologische consequenties aan van het onbewust gebruik van je lijf in termen van energiestromen en het “lekken”, kwijtraken van energie. Wanneer ze mijn toestemming heeft, probeert ze met behulp van verbale en non-verbale communicatie uit welke communicatiestijlen mij uit mijn kracht halen. Ik voel het ongemak in mijn lijf en merk op dat dit inderdaad een herkenbaar gevoel is met een herkenbare reactie (weglachen of met geforceerde kracht repliceren). Ik merk dat het energie kost terwijl ik me daar normaal niet zo bewust van ben, dan lekt de kracht ongemerkt weg en kan ik leeglopen op een gesprek.

Manager vastgoed (man 55 jaar)

Meer inzicht in mijn, soms onbewuste, handelen. Zien van grotere verbanden in de interactie tussen mensen. Mijn behoefte aan aanwezig zijn en bewustzijn heeft een extra stimulans gekregen. Dit door mij, via concrete ervaringen, een spiegel voor te houden. Die “spiegel” wordt vooraf ingekaderd. En bovendien, na mijn ervaring, terdege toegelicht. Zodat ik niet alleen voel, maar ook begrijp, wat ik zojuist heb ervaren. Als man heb ik steun aan niet alleen de ervaring, maar ook een min of meer rationele “verklaring”van wat er is ervaren. Daarbij wordt er niet zozeer ingegaan op de oppervlakkige/aan de oppervlakte liggende “moeilijkheden”, maar wordt er getracht de dieper onderliggende oorzaak te benoemen en te laten ervaren. Om erna naar alternatieven te kijken.

Directeur (man 39 jaar)

Een professional (goed opgeleid en ervaren) met de goede persoonlijke skills om je te helpen inzicht/bewustzijn te krijgen op persoonlijk dieperliggende blokkades en beperkend gedrag. Door het aanbieden van haar trainingen/begeleiding helpt zij je, waardoor je hier echt vernieuwende stappen in kunt maken en veel meer dragend vermogen kunt ontwikkelen. Haar uniciteit ligt in het feit dat zij haar kwaliteiten naast het denken, ook het voelen en doen heel nadrukkelijk aanraakt, waarbij zij gebruik maakt van je intellectuele, emotionele en fysieke kwaliteiten, krachten en energieën.

Interim manager (vrouw 40 jaar)

We zijn sterk in het hoofd, inmiddels voelen we ook steeds meer. Deze dame helpt om het in de vorm te zetten door het lijfelijk te ervaren. Hierdoor kunnen we steeds meer integer werken en dienst verlenen aan onze medewerkers en goed voor onszelf zorgen. In een veilige setting waarbij eerst de kernkracht wordt verankert. Vanuit dat vertrouwen kan er gewerkt worden aan wat zich toont in het gevoel en het lijf.