EnergieCentra (Chakra’s), een goddelijk geheim

De Jacobsladder

ENERGIECENTRA (Chakra’s), een goddelijk geheim

Vrijdag 12 & zaterdag 13 maart 2021

De unieke ‘geheime’ werking van de EnergieCentra in ons lichaam werd in oude tradities met respect doorgegeven van persoon tot persoon. Veel kennis van deze centra die over het midden-kanaal lopen is inmiddels breder bekend. In een zorgvuldige overdacht heeft ieder centrum een unieke functie in onze menswording. Met elkaar verbonden vormen de centra een doorgang tussen Hemel en Aarde, ook wel de Jacobsladder genoemd. In het op de juiste wijze zuiveren, openen, eren en verbinden met het grote veld kunnen helpende inzichten zich openbaren. Deze universele kennis daalt via de Jacobsladder terug neer in het lichaam van iedere man of vrouw. Een Goddelijk Geheim!

  • In ieder EnergieCentrum bevinden zich hersenen met specifieke eigenschappen.
  • Binnen het hormonale stelsel is elk EnergieCentrum verbonden met een orgaan. Dit brengt de lichaamsfuncties in evenwicht, bevordert de gezondheid en geeft fysieke balans.
  • Elk energiecentrum werkt als een zender en ontvanger voor de juiste informatie-uitwisseling via het zenuwstelsel naar de hersengebieden in je hoofd en weer terug. Tegelijk is het ook verbonden met alles en iedereen om je heen. Zo kun je het centrum positief beïnvloeden met wat je uitzendt en/of wilt ontvangen.
  • Verbonden energiecentra laten de seksuele energie beter door het midden-kanaal stromen.
  • De centra verbinden Hemel en Aarde. In deze lichamelijke hechting ontvang je rechtstreeks ‘voeding’ vanuit het universum, het grotere veld om ons heen.
  • Een weg in heel-wording, een-wording, vooral fysiek geaard in de eigen ervaring van vrijheid, vrede en liefde in en om je heen!

Hoe zien de dagen eruit? Naast de theorie zijn het vooral een ervaringsgerichte dagen, waarbij de stress-as (Limbische Systeem) zich verlaagt. De gelaagde oefeningen activeren de frontaal kwab in de hoofdhersenen en zorgen voor een diepe ontspanning en een gevoel van thuis-zijn. Met extra aandacht voor de hartcoherentie.

De dagen vinden plaats in Nijmegen. Vanwege de RIVM-maatregelen is er plaats voor maximaal 16 personen in een grote ruimte. Meld je aan via praktijk@ritavanrijnsoever.nl, dan ontvang je de welkomstbrief van de kerst-retraite zo spoedig mogelijk.

Praktische gegevens:

Vrijdag 12 & zaterdag 13 maart 2021 van 9.30 tot 15.30 uur.
Investering: € 250,-
Plaats: Sarvata, Schependomlaan 17e, 6542 RL Nijmegen

P.S. Wil je overleggen of deze dagen bij jou aansluiten,
bel me dan even op 06 30 77 91 65