Voor coaches en trainers

Ik bied mijn diensten aan, toegevoegd aan bestaande trainings- en opleidingstrajecten. Ik zie mijn diensten complementair aan het traject dat een coach of trainer in bedrijven of organisaties doet.

Complementair

Ik wil graag als partners samenwerken en zo een compleet programma aanbieden, waarbij coaching/training en lichaamsgëorienteerd werk één geheel vormen. Hierbij is ieder specialist op het eigen vakgebied, wat resulteert in een sterk geheel, want ieder doet datgene waarin zijn of haar eigen kracht ligt.

Kernkracht vormgeven

Mijn werk richt zich erop dat mensen hun eigen kernkracht leren vormgeven, die in verbinding met het lichaam inspiratie en plezier geeft. De kernkracht vergroot de draagkracht wanneer iemand congruent communiceert. Hiermee bedoel ik dat iemand communiceert vanuit zijn kernkracht, in verbinding met de omgeving. Er staat dan iemand uit één stuk! Als een leidinggevende vanuit plezier in zijn kracht komt, draagt hij dit over op zijn werknemers, die in hun kracht komen.

Draagvlak vergroten

Het terugverbinden van de kernkracht in het lichaam vergroot het draagvlak van functioneren. Vanuit deze innerlijke verbinding ontstaat congruente communicatie in denken, voelen en doen. Dit heeft een positief effect op het persoonlijk inzicht, meer plezier en voldoening met betrekking tot het eigen functioneren, draagkracht vergroting, inspiratie en creativiteit. Waardoor de innovatie van binnen uit, vanuit de bezieling of passie van de persoon zelf ontstaat in relatie tot de missie van het bedrijf of instelling. Waardoor er in de communicatie tussen mensen co-creatie plaats heeft, waarin alle partijen diepe voldoening ervaren. En dus eenvoudig gezegd vernieuwing!

Voorbeeld

Als leidinggevende heb je boven je een baas die allerlei zaken wil veranderen of targets wil halen, zelf geef je leiding aan mensen onder je die hun eigen knelpunten tegenkomen en bij jou neerleggen. Hoe draag je jezelf en deze mogelijk tegengestelde belangen allemaal...?
Zit je goed in je kernkracht, in je lichaam dan komen er van binnen uit antwoorden die je positieve energie geven om hier adequaat mee om te gaan.