Missie en visie

Missie: kernkracht

Mijn missie is mensen in hun kernkracht brengen, dit heeft een positief effect op het ziekteverzuim, het plezier en de bezieling in het werken.

Visie: inspriratie en een stimulans door co-creatie

Mijn visie is dat het menselijk lijf het instrument van communicatie is. In onze cultuur hebben we een ontkrachtende en ongezonde manier van het gebruik van het lijf in communicatie. Vooral tussen mannen en vrouwen gaat veel mis en mannen en vrouwen onderling versterken elkaars verkeerd gerichte energie nog eens. Het lijf is bij uitstek het instrument om krachtige communicatie met behoud van energie te faciliteren. Door een krachtige houding, vanuit je eigen basis in je lijf te zitten, inzicht te hebben in hoe energie in jouw lichaam stroomt, kan een mens leren zijn energieke communicatiepotentie optimaal te benutten.

Wanneer de leidinggevenden van deze wereld hun lijf gebruiken om hun energie te reguleren zal dat terug te zien zijn in hun communicatie. Deze wordt daardoor inspirerend en stimulerend voor anderen waardoor er co-creatie ontstaat. Wanneer zij hun medewerkers kunnen stimuleren datzelfde te doen leveren zij een waardevolle bijdrage aan de gezondheid, het werkplezier en het innovatief vermogen.