Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Lichaamsgeoriënteerde therapiesessie (60 min.)  € 100
Consult lichaamsgeoriënteerde coaching (60 min.)  € 100 (ex btw)
Relatie(therapie)sessie (60 min.)  € 125
Coachingsgeoriënteerde sessie (60 min.)  € 100 (ex btw)
Telefonisch consult (15 min.)  € 25
Schriftelijke Rapportage  € 80
Indicatie tarieven voor trainingen zie aanbod op deze website.

NB Bij vergoedingen door (eigen meerman-)bedrijf, organisatie of werkgever geldt een aparte tariefstelling. In dat geval wordt het bedrag van de training en/of de individuele sessie met 25% verhoogd exclusief BTW.

Vergoedingen

 • Alleen lichaamsgeoriënteerde therapiesessies komen geheel of gedeeltelijk in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.
 • Lichaamsgeoriënteerde coaching valt niet onder de vergoedingen.
 • De gehele of gedeeltelijke vergoeding via de zorgverzekeraar hangt af van het gekozen aanvullende pakket.
 • In het pdf-bestand van de SBLP, dat je hier kunt aanklikken, staat een indicatie van de vergoedingen van de zorgverzekeraars, zoals deze voor 2018 gelden. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk hiervoor altijd je actuele polis na en/of neem voor de exacte informatie contact op met je zorgverzekeraar.
 • Hieronder bevindt zich de informatie waarmee ik voldoe aan alle eisen die de zorgverzekeraars stellen tot 1 januari 2020, zoals opleiding, registraties en vermelding in de zorggids.
  - Lid SBLP Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie Lidmaatschapsnummer 25015794
  - Geregistreerd lid RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) Licentienummer 808187R
  - Praktijkcode: 90004333
  - Zorgverlenersnummer: 90025474
  - K.v.K. te Zutphen: 08070771
 • Wanneer je meer achtergrond informatie wenst over mijn lidmaatschap bij de SBLP, kijk dan onder Registraties

 Algemene informatie en voorwaarden (link opent in een nieuw venster)